Jasinskio g. 9 - 106
LT - 01111 Vilnius
Tel. : (8 5) 2498575
info@lpsdps.com

2024-04-13
Nuomonės<< atgalPAMĄSTYMAI NARYSTĖS TEMA

2005-01-12

Antrąją Naujųjų metų dieną teko bendrauti su buvusia kolege. Ji, su neslepiamu kartėliu ir apmaudu, pasakė svarstanti galimybę išstoti iš profesinės sąjungos. Aš, kaip šios organizacijos aktyvistas (bent jau taip esu įvardijamas kitų šios organizacijos narių), visiškai nepuoliau jos atkalbinėti, įrodinėti, kad ji daro klaidą ar panašiai.

Priešingai – aš jai netgi pritariau. Tiesiog pasakiau, kad jei žmogus nemato perspektyvos ir naudos būti organizacijos nariu, tai kam save kankinti? Ir dar norėčiau paraginti kitus panašiai mąstančius: jei manote, kad profesinė sąjunga nieko neveikia Jūsų naudai, neatstovauja ir negina Jūsų interesų prieš darbdavį, o tik lupa nuo Jūsų varganų atlyginimų milžinišką, vieno procento dydžio, nario mokestį – nesitaikstykite su šitokia neteisybe ir išstokite iš organizacijos! Sutaupysite per mėnesį apie 10 litų, galėsite sau leisti nusipirkti butelį degtinės ir ja nuplauti vergiško darbo prakaitą, kartėlį ir apmaudą dėl pasaulyje kerojančios neteisybės. Žinoma, viskas tada bus gražu, darbdavys bus labai patenkintas, pakels atlyginimą (pridėdamas daugiau darbo valandų, leisdamas dirbti viršvalandžius, bet už juos mokėdamas kaip už paprastas darbo valandas). Ir pasaulyje įsivyraus taika ir santarvė… Juk mes visi šito siekiame, tiesa? Tiesa… Bet… yra keletas mažų ir nereikšmingų niuansų, kuriuos leisiu sau išreikšti viešai ir sudrumsiu Jūsų vizijas apie idealų pasaulį.

Labai gaila, kad dauguma žmonių į profesinę sąjungą stoja nemąstydami, kokia šios organizacijos struktūra ir veiklos principai; kokia paties dirbančiojo padėtis organizacijoje; kokia bus iš to nauda. Kaip bebūtų gaila, kokie bebūtų sunkūs ir sudėtingi šie klausimai, bet juos, žmonės, prieš papildydami profesinių sąjungų gretas, turėtų sau užduoti ir, netgi, į tuos klausimus atsakyti. O jei tai yra per daug sudėtinga, galima kreiptis pagalbos į profsąjungos pirmininką, tarybos narius, kunigą ar, galų gale, praeivį… Tokį kaip, pavyzdžiui, aš…

Taigi, jei jau prisižadėjau…

 Organizacijos struktūra ir veiklos principai. Nepasakosiu Profesinių sąjungų įstatymo, kadangi jo nežinau, o pabandysiu trumpai nusakyti padėtį. Profesinė sąjunga yra gana demokratiška organizacija. Pirmininkas yra renkamas, Taryba yra renkama, įgaliotiniai yra renkami. Ir jeigu jie blogi, juos galima bet kada atšaukti ir išrinkti kitus. Veiklos principai ir tikslai, manau, yra labai aiškūs: ginti ir atstovauti dirbančiųjų, o ypač profesinės sąjungos narių, interesus prieš darbdavį. Tam kartui tiek apie struktūrą ir veiklą, manau, bus dar proga prie šios temos sugrįžti.

Dirbančiojo padėtis profesinėje sąjungoje. Labai paprasta: jis yra narys organizacijos, kuri turi savo renkamus organus; savo lėšas, kurios panaudojamos sprendžiant problemas iškilus nesutarimams su darbdaviu (teisinės konsultacijos, atstovavimai teismuose ir t.t.). Bet, deja, tuo viskas nesibaigia. Kažkodėl dauguma profesinių sąjungų narių masto labai  primityviai: “Darbdavys pažeidinėja mano teises. Įstosiu į profesinę sąjungą ir mano problemos baigsis – tuo pasirūpins… profesinė sąjunga…” O problemos nesibaigia. Profesinė sąjunga nesirūpina problemomis. Kodėl?! Taigi narys moka mokestį! Deja… Vien mokėti nario mokestį nepakanka. Reikia norėti apginti savo teises! Ne laukti, kad jas kas nors apgins, o ginti jas pačiam. Kyla klausimas, kam tada profesinė sąjunga? O tam, kad padėtų savo organizacijos nariui apsiginti. Štai čia praktiškai išnyksta plonytė linija tarp dviejų temų: organizacijos principas ir nario padėtis organizacijoje. Ir kiekvienas, pildydamas profesinių sąjungų gretas, turi labai aiškiai suvokti, kad profesinė sąjunga nėra mistinis herojus tramdantis darbdavio savivalę; profesinė sąjunga esame mes, atskiros asmenybės, paprasti nariai, ginantys savo teises ir padedantys tai daryti savo draugams. Mes ir sukuriame tą vieningą organizaciją vadinamą profesine sąjunga. Ir kada kiekvienas, stodamas į organizaciją tai įsisąmonins, tada, manau, nebekils tokių abejonių, kad kažkas kažko nedaro, kažkas kažko negina ir panašiai. Tada bus paprasčiausiai aišku, kad “aš kažko nedarau”. Ir nereikės tada nieko kaltinti…

Kokia iš to nauda? Papildykite profesinės sąjungos gretas kaip sąmoningos asmenybės ir naudą pajusite kiekvienas asmeniškai…

Tai tiek gal tam kartui pamąstymų. Nenoriu, kad mano mintis priimtumėte kaip absoliutą. Tai tik mano nuomonė, kuri neturi sutapti su redakcijos nurodymais.

Aš su Jumis…

Klaipėda

<< atgal

© 2004, Lietuvos Paslaugų Sferos Darbuotojų Profesinė SąjungaPalaikymas: Informaciniu Technologiju Asistavimo Centras