Jasinskio g. 9 - 106
LT - 01111 Vilnius
Tel. : (8 5) 2498575
info@lpsdps.com

2024-06-14
Naujienos<< atgalLPSK palaiko "Vilniaus viešojo transporto" darbuotojų reikalavimus

2012-11-07

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ir jos sudėtyje esančios šakinės profesinės sąjungos pritaria UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Naujosios profesinės sąjungos rengiamam streikui.

2012-10-29 raštu Nr. 90 Naujoji profesinė sąjunga, veikianti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (toliau – darbdavys), informavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją (toliau – LPSK) apie profesinių sąjungų rengiamą visuomeninio transporto darbuotojų įspėjamąjį streiką, kuris planuojamas 2012-11-14 nuo 4.30 iki 6.30 val.

 

Įmonėje veikiančios profesinės sąjungos informavo, kad kolektyvinis ginčas inicijuotas 2012-07-16, įteikiant darbdaviui reikalavimą vykdyti įmonės kolektyvinės sutarties įsipareigojimus ir indeksuoti darbuotojų darbo užmokestį kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. Kolektyvinį darbo ginčą bandyta išspręsti taikinimo komisijoje, tačiau 2012-10-03 taikinimo komisija pasirašė nesutarimų protokolą. 2012 m. spalio 23-25 d. profesinės sąjungos organizavo slaptą darbuotojų balsavimą dėl streiko, kuriam pritarė daugiau kaip pusė įmonės darbuotojų. Profesinės sąjungos laikėsi kolektyvinio darbo ginčo procedūros, todėl teigtina, jog streikas skelbiamas teisėtai.

 

Be to, atkreiptinas dėmesys, jog darbdavys pripažįsta profesinės sąjungos reikalavimus, tačiau atsisako išmokėti darbuotojams priklausančias išmokas dėl to, jog Vilniaus miesto savivaldybė laiku ir tinkamai neatsiskaito su darbdaviu už vilniečiams ir miesto svečiams suteiktas transporto paslaugas. Negana to, Vilniaus miesto savivaldybė ne tik nesuskubo grąžinti skolos darbdaviui, kad šis atsiskaitytų su darbuotojais, tačiau siekia sužlugdyti profesinių sąjungų organizuojamą streiką, todėl kreipėsi į teismą dėl streiko teisėtumo. 

 

LPSK palaiko teisėtus darbuotojų reikalavimus, kurie kyla dėl įmonės kolektyvinės sutarties nevykdymo. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas nustato sudėtingą ir ilgą kolektyvinio darbo ginčo procedūrą, todėl profesinei sąjungai itin sunku apginti teisėtus darbuotojų kolektyvinius interesus. Jeigu profesinės sąjungos neturės adekvačios galimybės organizuoti kolektyvinius ginčus, darbuotojai Lietuvoje bus beteisiai, nes net ir geriausiais įstatymas ar susitarimas su darbdaviu bus niekinis, neužtikrins sulygtų darbo sąlygų. LPSK nepateisina valstybės ar savivaldybės veiksmų, suvaržančių teisėtas darbuotojų kolektyvinės gynybos priemones, nes tokie veiksmai skatina anarchiją ir paneigia demokratijos principus. Vilniaus miesto savivaldybė, kuri, kaip ir darbdavys, atsakinga už susidariusią konfliktinę situaciją įmonėje, nepadeda jos spręsti, priešingai – ir toliau nesirengia vykdyti finansinių įsipareigojimų, žlugdo teisėtas darbuotojų atstovų akcijas.

 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ir jos sudėtyje esančios šakinės profesinės sąjungos nesirengia taikstytis su kolektyvinių ginčų teisės ribojimais, todėl visomis priemonėmis palaikys teisėtus darbuotojų reikalavimus, streiką organizuojančioms profesinėms sąjungoms teiks konsultacijas ir kitą reikiamą pagalbą. Be to, apie Lietuvos valdžios institucijų veiksmus ir požiūrį informuosime tarptautines bei Europos sąjungos institucijas.

 

Pritarimo raštas, pasirašytas Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko Artūro Černiausko išsiųstas UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Naujajai profesinei sąjungai, UAB „Vilniaus viešasis transportas“, Vilniaus miesto savivaldybės merui Artūrui Zuokui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

www.lpsk.lt

 

<< atgal


Parašykite komentarą:
Vardas: El. paštas:
<< atgal
© 2004, Lietuvos Paslaugų Sferos Darbuotojų Profesinė SąjungaPalaikymas: Informaciniu Technologiju Asistavimo Centras