Jasinskio g. 9 - 106
LT - 01111 Vilnius
Tel. : (8 5) 2498575
info@lpsdps.com

2022-05-01
Naujienos<< atgalLPSDPS pirmininkas kalbėjo radijo laidoje

2011-12-23

Gruodžio 22 d. tradicinėje LIETUVOS RADIJO laidoje "Nuo algos iki algos" kalbėjo Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos (LPSDPS) pirmininkas Aleksandras Posochovas. Jis tarp 2011 metų profesinių sąjungų pasiekimų kaip ryškiausią pabrėžė pirmąjį "visų profesinių sąjungų" bendradarbiavimo faktą - kartu surengtą gruodžio 10 dienos protesto akciją.


 A.Posochovas ypač kritikavo atlyginimų bei mokesčių politiką, jo nuomone, nenuoseklią bandant įveikti "šešėlinę" ekonomiką.

Atlyginimai "vokeliuose", šakos lyderio požiūriu, kenksmingi ne tik šalies ekonomikai ir biudžetui. "Vokeliai" - "priedai" prie minimalių ar dar mažesnių algų - tampa ir darbdavių instrumentu profesinėms sąjungoms skaldyti ar net žlugdyti.

A.Posochovo nuomone, ir šakinės kolektyvinės sutartys padėtų garantuoti daugiau skaidrumo įmonių ekonominėje finansinėje veikloje, o dabar - esant "šešėlinės" veiklos galimybėms - jos veikia faktiškai nelygiomis sąlygomis.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas į klausimą, kokie buvo profesinėms sąjungoms 2011-ieji, vienareikšmiško atsakymo nedavė.

"Sunku pasakyti, kokie jie buvo...," - kalbėjo LPSK vadovas ir čia pat pasiguodė: 2011 m. sausio 16-osios akcijai negavusios leidimo, profesinės sąjungos kovo mėnesio mitingą surengė ne taip sėkmingai, ir tik šių metų pabaigoje (gruodžio 10 d.) "ganėtinai gausiai susirinkome".

Tačiau, pasak A.Černiausko, "įdomiausia", kad visus metus išliko tie patys profesinių sąjungų reikalavimai valdžiai, ypač minimalios mėnesio algos (MMA) problema, kuri taip ir liko neišspręsta.

Oficialus valdžios atsakymas į prieš gruodžio 10 d. valdžiai perduotus profesinių sąjungų reikalavimus - išties biurokratinis "atsirašymas". Vis dėlto profesinių sąjungų veiksmai, anot A.Černiausko, neliko visiškai be atgarsio, - "tam tikrų rezultatų davė". Seime ir kitur vis dėlto "reikalai pajudėjo".

Nepaisant to, profsąjungų lyderio nuomone, kritikuotini ir dabartiniai valdžios bandymai taisyti padėtį: kodėl, pavyzdžiui, vengiama svarstyti pelno mokesčio didinimą?

Ta proga LPSK pirmininkas ypač pabrėžė, jo nuomone, sisteminį šalies mokesčių strategijos trūkumą: "mokesčių sistema nepatikima, nes ji nepastovi." Tas nepastovumas atbaido ir užsienio investuotojus.

Derėtų ilgiau, iš anksto kruopščiai projektuoti, o ne "per naktį" rengti "tai dienai" pritaikytas mokesčių reformas, juo labiau vėliau jų nuostatas vėl kaitalioti.

LPSK vadovas pripažino ir daugiau šiemet neišspręstų problemų ir ...šių metų profesinių sąjungų pralaimėjimų.

Štai svarstant Darbo kodekso pakeitimus "praeina" pataisos tik darbo santykių liberalizavimo, t.y. darbuotojų teisių ribojimo, kryptimi. Valdžios stalčiuose vėl strigusios Profesinių sąjungų įstatymo pataisos, kurios, A.Černiausko žodžiais, teiktų ir papildomų galimybių lygiateisio soscialinio dialogo plėtrai (Apie šių pataisų "pajudėjimą" kovo pradžioje buvo gauta optimistiška informacija - red.).

O 2011 metų teisėsaugos praktika? AB "Švyturio" profesinės sąjungos streiko byla, pasak A.Černiausko, taip pat liudija, kad streikai Lietuvoje "sunkiai realizuojami".

Kas įvyko nauja profesinių sąjungų vidinėje veikloje?

Kaip ir iki šiol, nebe pirmi metai A.Černiauskas giria jau, pasak jo, bene 5-ieji metai besikuriančiųjų vadinamųjų regioninių centrų pasiekimus. "Jų veikla davė didžiulės naudos", - Radviliškyje, Mažeikiuose, Utenoje, Ukmergėje ir kitur įsisteigė ir konstruktyviai posėdžiauja, aktyviai dalyvaujant darbdavių organizacijoms.

LPSK šakinių profesinių sąjungų (iš jų sudaryta LPSK -red.) A.Černiauskas nelinkęs supriešinti su regionų centrais. Šakinių centrų veikloje jis taip pat matąs teigiamų tendencijų. Didžiausias šių metų pasiekimas - Chemikų ir Energetikų šakų jungimasis.

Ta proga pabrėžtina šakinės kolektyvinės sutarties (tokios Lietuvoje faktiškai dar nėra - red.) siekiamybė.

 

Juozas Steponas

www.lprofsajungos.lt

<< atgal


Parašykite komentarą:
Vardas: El. paštas:
<< atgal
© 2004, Lietuvos Paslaugų Sferos Darbuotojų Profesinė SąjungaPalaikymas: Informaciniu Technologiju Asistavimo Centras