Jasinskio g. 9 - 106
LT - 01111 Vilnius
Tel. : (8 5) 2498575
info@lpsdps.com

2022-05-01
Naujienos<< atgalBebaimiai „G4S Lietuva“ vadovai kol kas neatsitraukia

2010-05-05

Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos(LPSDPS) pirmininko Aleksandro Posochovo kalba Nione (Šveicarija) balandžio 12-13 d. įvykusioje pasaulinės profesinės sąjungos „UNI Global“ saugos sektoriaus 2010 m. generalinėje asamblėjoje.

Apsaugos  darbuotojų profesinė sąjunga (ADPS) Lietuvoje įkurta prieš penkerius metus bendrovės „G4S Lietuva“ darbuotojų pagrindu. Ji yra LPSDPS padalinys, kuri buvo įkurta beveik prieš 6 metus ir yra didžiausio Lietuvoje nacionalinio profsąjungų centro LPSK narė. Šiuo metu LPSDPS yra trečia pagal dydį tarp 26 LPSK šakų, vienijanti apie 5 tūkstančius narių.

ADPS vienija apie 800 narių, kurių daugumą sudaro G4S darbuotojai. Prieš porą savaičių įkurta „Ekskomisarų biuro“ profsąjunga (40 narių), taip pat nedidelės grupelės narių yra kompanijose „Apsaugos komanda“, „Trikampis žiedas“, „Jungtis“, „Grifs“, „Argus“, „Euro cash“. Tai yra didžiosios apsaugos kompanijos, veikiančios Lietuvoje (iš viso narių jose yra apie 200, o dirba – per 10 000 darbuotojų).

Jeigu dar prieš porą metų ADPS veikla buvo gana efektyvi (su „G4S Lietuva“ vadovybe pasirašyta kolektyvinė sutartis, su Lietuvos privačios saugos darbdavių asociacija vyko konsultacijos dėl šakinės KS), tai dabar situacija – kritiška. Dėl valstybės vykdomos mokesčių politikos žymi dalis šio verslo perėjo į „šešėlį“, todėl skaidrioms įmonėms pasidarė sunkiau konkuruoti rinkoje. Be to, finansiniai sunkumai perkeliami ant darbuotojų pečių: mažinami ir taip maži atlyginimai, paprastinami saugos darbe ir sveikatos reikalavimai, ilginamas darbo laikas.

Ryškus šiandieninės situacijos pavyzdys Lietuvoje yra „G4S Lietuva“. Šioje įmonėje veikia profesinė sąjunga, tačiau darbdaviai užsimojo susidoroti su ja. Prieš metus keliems  profesinės sąjungos lyderiams buvo inkriminuojami darbo drausmės pažeidimai. Žinodami Lietuvos teismo procedūrų lėtumą, darbdaviai tuo naudojasi tikėdamiesi, kad be lėšų likę žmonės nepakels šios naštos. Nors pirmoje instancijoje profesinė sąjunga teismus laimėjo, tačiau darbdavys padavė apeliaciją ir bylinėjimasis vyksta iki šiol – jau antri metai. Kartu prasidėjo atviri grasinimai nariams, kad jie bus išmesti iš darbo, jeigu neišstos iš profsąjungos. Buvo taikomi dvigubi standartai: už smulkius nusižengimus nariai buvo baudžiami, o nenariai - ne, dėl to iš profsąjungos išstojo per 50 narių. Aršiausiai profsąjungos nariams grasino Vilniaus regiono vadovas S.Polumeckas, techninės apsaugos vadovas V. Žekas.

Dėl darbo saugos, darbo apmokėjimo įstatymų pažeidimų profsąjunga ne kartą kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją, už juos vadovai buvo nubausti. Darbdaviai vienašališkai nutraukė keletą kolektyvinės sutarties punktų, o kovo pradžioje pareiškė sutartį nutraukią visai. Įsiterpus UNI, kolektyvinės nutraukimas atidėtas iki birželio mėn.  Administracija, pažeisdama įstatymus, nesikonsultuodama su profsąjunga, darbuotojus verčia pasirašyti sutikimus susimažinti atlyginimus, o nesutikusiems įteikė įspėjimus dėl atleidimo iš darbo.

Nors UNI darbdavius ir pristabdė, tačiau jie ir toliau drastiškai elgiasi. Maža to, pareiškė, kad bendrovės vadovybė Londone jiems suteikė įgaliojimus susidoroti su profsąjunga. „G4S Lietuva“ vadovo pareiškimas Lietuvos spaudoje, kad jam „nebaisūs jokie CNN, BBS, UNI...“, kad dėl  „G4S Lietuva“ vadovybės  veiksmų darbuotojų ir profsąjungų atžvilgiu juos pasveikino kitų Lietuvos  didžiųjų saugos kompanijų atstovai, rodo Lietuvos darbdavių požiūrį į demokratijos supratimą. Toliau taikomi dvigubi standartai nariams ir nenariams: profsąjungai nepriklausantis apsivogęs inkasatorius nebuvo atiduotas už nusikaltimą prokuratūrai, išgėręs apsaugos darbuotojas – paliktas dirbti. Užtat profsąjungai priklausantis darbuotojas, dėl objektyvių priežasčių pavėlavęs į darbą 10 min., buvo nubaustas drausmine nuobauda. Jai skirti negavus sutikimo iš profesinės sąjungos, ji buvo paduota į teismą.

Pulto darbuotojams sudarytos nežmoniškos darbo sąlygos, atimtas net geriamasis vanduo, 15 proc. sumažinti  atlyginimai, tuo tarpu minėti vadovai net savo šeimos automobilius taiso bendrovės lėšomis.

Balandžio 16 d. prasidės naujos derybos dėl kolektyvinės sutarties. „G4S Lietuva“ vadovybė derėtis iš jų pusės paskyrė aršiausius profsąjungos priešininkus ir narių persekiotojus. Tie patys S.Polumeckas ir V.Žekas, kurie  naudodamiesi tuo, kad Lietuvoje didelis nedarbas, atvirai liepė darbuotojams išstoti iš profsąjungos taip pažeisdami Lietuvos ir tarptautines žmonių teises laisvai jungtis į profesines sąjungas.

Profsąjungų narių persekiojimai, prasidėję Vilniuje, išplito po visą Lietuvą. Mano žiniomis, panašūs pavyzdžiai yra užfiksuoti Latvijoje ir Estijoje, Lenkijoje bei naujosiose Europos Sąjungos šalyse. Ir jeigu mes, profsąjungos, nesusivienysime ir bendrais veiksmais neužkirsime kelio darbdavių savivalei, ši praktika persikels į senąsias Europos Sąjungos šalis ir jokios tarptautinės sutartys tarp UNI ir darbdavių organizacijų nebepadės.

Nuo redakcijos: Kaip LP balandžio 25 d. sakė „G4S Lietuva“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Ridas Pagrandis derybos taip ir neprasidėjo. Mat administracija, skirdama laiką derybiniam susitikimui nesudaro sąlygų profesinės sąjungos pirmininkui į jį atvykti. „Darbdavys skiria laiką tada, kai aš dirbu, o iš darbo neišleidžia“, - pasakoja R.Pagrandis.

 

RMP

„Lietuvos profsąjungos“ 2010 Nr. 4

<< atgal


Parašykite komentarą:
Vardas: El. paštas:
<< atgal
© 2004, Lietuvos Paslaugų Sferos Darbuotojų Profesinė SąjungaPalaikymas: Informaciniu Technologiju Asistavimo Centras