Jasinskio g. 9 - 106
LT - 01111 Vilnius
Tel. : (8 5) 2498575
info@lpsdps.com

2023-09-29
Naujienos<< atgalSu liberalizacijos šūkiu įteisinkime XXI amžiaus vergovę

2010-03-04

Kovo 3 d. saugos bendrovės „G4S“ darbuotojų profesinei sąjungai buvo įteiktas oficialus UAB „G4S“  generalinio direktoriaus Sauliaus Vincento Tulevičiaus  vasario 26 d. pasirašytas raštas, jog nuo š.m. balandžio 1 d. nutraukiama 2009 liepos 17 d. pasirašyta kolektyvinė sutartis. Tokia galimybė, tiesa, išskyrus pirmus šešis kolektyvinės sutarties galiojimo mėnesius, numatyta pačioje sutartyje įspėjus kitą šalį prieš 30 d. Sutartis būtų galiojusi iki kitų metų liepos 17 d.

Tai precedento neturintis atvejis Lietuvoje, kai darbdavys nutraukia kolektyvinę sutartį savo iniciatyva. Tačiau stebint pastaraisiais metais administracijos vykdomą politiką, matyt, to ir reikėjo tikėtis.


Jau daugiau kai prieš metus administracija pradėjo grubią  kampaniją prieš bendrovėje veikiančią profesinę sąjungą. Ši, nematydama kitų kelių kaip priversti įmonę laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kreipėsi į Darbo inspekcija dėl administracijos neteisėtų veiksmų. Darbdaviui buvo skirta baudą ir liepta pažeidimus ištaisyti. Netrukus profesinė sąjunga pajuto atsakomąjį darbdavio smūgį.

Dėl nereikšmingo pažeidimo iš darbo buvo išvarytas UAB „G4S“ profesinės sąjungos Vilniaus regiono pirmininkas. Maždaug tuo pačiu metu pažeidžiant įstatymus – be profsąjungos sutikimo – buvo skirta nuobauda Marijampolės regiono pirmininkui; teismui apskųsta akivaizdžiai neteisėta nuobauda ir Kauno regiono pirmininkui. Visais trimis atvejais teismas pripažino darbdavio veiksmus neteisėtais, bet teismo nutartis apskųsta apeliacine tvarka, todėl šiuo metu procesas tebesitęsia.

Tačiau darbdavio atstovai nepasiribojo vien profesinės sąjungos lyderiais. Pradėti taikyti dvigubi standartai profesinės sąjungos nariams ir ne nariams. Darbuotojai buvo raginami išstoti iš profesinės sąjungos, o tiems, kurie nepakluso, už menkiausius nusižengimus buvo taikomos drausminės nuobaudos kartu paaiškinant, kad jeigu išstos iš profsąjungos, jie bus palikti ramybėje. Deja, bijodami dėl savo ateities dalis darbuotojų spaudimui pasidavė.

Profesinė sąjunga kreipėsi ir į prokuratūrą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo už trukdymą profesinės sąjungos teisėtai veiklai, tačiau nesant pakankamai įrodymų byla buvo nutraukta.

Prieš pusmetį darbdavys dar grubiau pradėjo pažeidinėti Lietuvos Respublikos įstatymus bei dar veikusią kolektyvinę sutartį: įmonė praktiškai nustojo derinti darbo grafikus su darbuotojų atstovais. Darbuotojų darbo sąlygos tapo antraeiliu dalyku. Nei derindama, nei konsultuodamasi su profesine sąjunga įmonė pradėjo kaitalioti darbuotojų darbo instrukcijas, be konsultacijų ir derinimo maždaug 15 proc. sumažino anksčiau suderėtus  darbuotojų atlyginimus. Tiems darbuotojams, kurie nepabūgę grasinimų atsisakė pasirašyti sutikimą dėl atlyginimo mažinimo, buvo įteikti  įspėjimo lapeliai, kad bus atleisti iš darbo dėl etatų mažinimo, nors lygiagrečiai į darbą priimdavo naujus darbuotojus. Įspėjimas buvo įteiktas net profsąjungos renkamojo atstovaujamojo organo nariui, kas prieštarauja įstatymams. Toliau už smulkiausius pažeidimus buvo taikomos nuobaudos profsąjungos komiteto nariams bei aktyvesniems profsąjungininkams. Šmeiždami profesinę sąjungą administracijos atstovai toliau atvirai įkalbinėja narius išstoti iš profesinės sąjungos, kišasi į profesinės sąjungos reikalus, vienašališkai ir neteisėtai nutraukė kai kurių kolektyvinės sutarties punktų vykdymą, o nepraėjus nė savaitei be jokių paaiškinimų pranešė, jog nuo balandžio mėnesio visiškai nutraukia visiems darbuotojams taikomą, visuotinėje darbuotojų konferencijoje priimtą kolektyvinę sutartį.

Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinė sąjunga (LPSDPS) informavo apie UAB „G4S Lietuva“  veiksmus Tarptautinę profsąjungų organizaciją UNI, vienijančią virš 20 milijonų darbuotojų visame pasaulyje, taip pat bendrovės „G4S“ Europos darbo tarybą, kurios jau rengia palaikymo akcijas.

Profesinė sąjunga pasirengusi inicijuoti teisėtą kolektyvinį ginčą, kuris, jei nebus susitarta, peraugs į streiką. Taip pat bus rengiami piketai ne tik prie UAB „G4S Lietuva” buveinės ir jos padalinių, bet ir prie bendrovės klientų buveinių (bankų, parduotuvių ir t.t.).

Ši istorija dar karta parodo, kad siekdami savo tikslų darbdaviai pamina bet kokius žmoniškumo principus, versdami darbuotojus XXI amžiaus vergais pilnateisėje Europos sąjungos šalyje. Šalyje, kurioje verslas šaukia, kad yra neva per daug suvaržytas, o valdžia nuolankiai siekia liberalizuoti darbo santykius.

<< atgal


Parašykite komentarą:
Vardas: El. paštas:
<< atgal
© 2004, Lietuvos Paslaugų Sferos Darbuotojų Profesinė SąjungaPalaikymas: Informaciniu Technologiju Asistavimo Centras