Jasinskio g. 9 - 106
LT - 01111 Vilnius
Tel. : (8 5) 2498575
info@lpsdps.com

2024-06-14
Naujienos<< atgalPriešinamasi ketinimui naikinti Mokslų akademijos biblioteką

2009-07-29

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos kolektyvas parašė viešą laišką švietimo ir mokslo ministrui Gintarui Steponavičiui dėl ketinimų panaikinti biblioteką, o jos saugomas knygas ir rankraščius išdalinti kitoms bibliotekoms.

Peticiją, skirtą ministrui, galima pasirašyti internete.

Bibliotekoje veikianti profesinė sąjunga į Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos kultūros sektorių įstojo 2007 m.


Skelbiame visą laiško tekstą:

 

Pone Ministre,

 

Raginame Jus kuo greičiau atšaukti 2009 metų balandžio 28 dieną Vyriausybės „Saulėlydžio komisijai“ išsiųstą laišką Nr. 7527, kuriame siūlote svarstyti galimybę panaikinti Lietuvos mokslų akademijos biblioteką, o jos saugomas knygas ir rankraščius išdalinti kitoms bibliotekoms.

 

Manome, kad toks Jūsų siūlymas prasilenkia su savo tautos kultūrą branginti ir saugoti turinčio pareigūno elgesiu. Primename, kad Lietuvos mokslų akademijos biblioteka yra įsteigta remiantis garsaus Vilniaus advokato Tado Vrublevskio sukauptais unikaliais Lietuvos ir pasaulio istorijos rankraščiais bei spaudiniais. Lenkijos vyriausybė prieš Antrąjį pasaulinį karą Tado Vrublevskio bibliotekai saugoti nupirko tuometinius Tiškevičių rūmus. Testamentu Tadas Vrublevskis šią biblioteką skyrė visuomenei, įpareigodamas niekada jos neiškelti iš Vilniaus ir neperduoti Vilniaus universitetui. Šių testamentinių bibliotekos steigėjo priesakų laikėsi ir prieškarinės Lenkijos, ir LTSR, ir ligšiolinės atkurtos Lietuvos Respublikos vyriausybės.

 

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje sukaupti unikalūs rankraščiai ir spaudiniai yra didelis nacionalinės ir pasaulio kultūros turtas. Bibliotekos rinkiniais nuolat naudojasi ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mokslininkai. Jos sunaikinimas būtų barbariškas Jūsų, Ministre, ir dabartinės Lietuvos valdžios žingsnis, kurį pasmerktų tiek šiandieninė lietuvių kultūros bei mokslo žmonių bendrija, tiek tarptautinė visuomenė, tiek geriau išprususi ateities Lietuva.

<< atgal


Parašykite komentarą:
Vardas: El. paštas:
<< atgal
© 2004, Lietuvos Paslaugų Sferos Darbuotojų Profesinė SąjungaPalaikymas: Informaciniu Technologiju Asistavimo Centras