Jasinskio g. 9 - 106
LT - 01111 Vilnius
Tel. : (8 5) 2498575
info@lpsdps.com

2023-09-29
NaujienosBiudžeto asignavimai algoms kultūros ir meno darbuotojams didinami tik 11 proc.

2009-01-06

Pagal gruodžio 30 d. Vyriausybės pakoreguotą Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009-2011 metų programą nuo 2009 m. sausio 1 d. valstybės biudžeto asignavimai darbo užmokesčiui kultūros ir meno darbuotojams didinami tik 11 proc., praneša naujienų portalas lprofsajungos.lt.

Balandžio mėnesį Vyriausybė patvirtino derybinių grupių suderėtą programą, kuria buvo numatyta 2009 m. bibliotekų ir muziejų darbuotojams darbo užmokestį didinti vidutiniškai 30 proc., teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojams  - vidutiniškai 20 proc., kultūros centrų ir kitų priskirtų kultūros šakai institucijų – 24 proc.

Vienas iš derybinės grupės narių Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Aleksandras Posochovas,  stebisi tokiu sprendimu.  Labiausiai jį piktina, kad nebuvo tariamasi su socialiniais partneriais, juolab kad buvo gautas palaikymas iš Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto.

Pasak A.Posochovo, komiteto nariai teigė reikalausiantys iš Vyriausybės, kad numatytas atlyginimų didinimas nebūtų apkarpytas. Antra vertus, Vyriausybės nutarime numatyta kelti tarnybinių atlyginimų koeficientus. „Nuo 2009 m. sausio 1 d. kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientai didinami vidutiniškai 17 procentų, specialistų su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – vidutiniškai 25 procentais, specialistų su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu – vidutiniškai 17 procentų, specialistų su aukštesniuoju ar specialiuoju viduriniu išsilavinimu, įgytu iki 1995 metų, – vidutiniškai 8 procentais“, - teigiama Vyriausybės pranešime.

Pasak A.Posochovo, šitas žingsnis yra sveikintinas, nes ir derybose jis skyręs tam didelį dėmesį, buvo parengęs koeficientų kėlimo lentelę, tad į šią problemą atsižvelgta. Mat kai įstaiga gauna padidintą atlyginimų fondą, tai tik nuo vadovo priklauso, kaip jis bus padalintas visiems darbuotojams, o koeficientų pakėlimas garantuoja stabilų didesnį atlyginimą. „Visada laikiausi pozicijos, kad reikia žymiai pakelti apatinį rėžį ir specialistų atlyginimus diferencijuoti pagal jų atliekamo darbo svarbą Lietuvai“, -sakė profsąjungos pirmininkas.

Dėl to ir dėl kitų dalykų A.Posochovas bei kolegos iš kitų kultūros darbuotojams atstovaujančių organizacijų ketina dar sausio mėn. kreiptis įį Premjerą ir kultūros ministrą dėl derybų aukščiausiu lygmeniu.

Paslaugų sferos profsąjungos vadovas teigė suprantąs, kad valstybėje yra problemų, tačiau jo įsitikinimu, negalima taupyti skurstančių kultūros darbuotojų - muziejininkų, bibliotekininų - sąskaita. Jų atlyginimai tik nežymiai viršija minimalųjį  darbo užmokesį.

<< atgal


Parašykite komentarą:
Vardas: El. paštas:
<< atgal
© 2004, Lietuvos Paslaugų Sferos Darbuotojų Profesinė SąjungaPalaikymas: Informaciniu Technologiju Asistavimo Centras