Jasinskio g. 9 - 106
LT - 01111 Vilnius
Tel. : (8 5) 2498575
info@lpsdps.com

2024-06-14
NaujienosAr reikalinga profsąjungų partija?

2008-06-04

Naujausiame  "Lietuvos profsąjungų" numeryje, aptardamas pranešimą, kad gegužės 24 d. Kaune įkurta politinė partija "Profesinių sąjungų centras", Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininku Aleksandru Posochovu svarsto: „Man dabar labiausiai kelia nerimą, kad pradėjo kurtis profsąjunginės partijos, Nors pirmiausia tai atrodo šiek tiek juokinga. Gerai, sakysim, įkūrėme profsąjunginę partiją, o jei ši, pavyzdžiui, kada nors turėtų daugumą Seime? Tada kam atstovautų jos lyderiai? Ar neišeitų taip, kad, kaip sakė vienas politikas, nusipelnėme gyventi geriau, bet priduriant: sąrašas pridedamas?


Juk bet kokiu atveju partija siekia valdžios. Profesinė sąjunga, atvirkščiai, nuolat yra opozicijoje, nes gina tuos, kurie dirba. Taigi profesinei sąjungai siekti valdžios reiškia apskritai prieštarauti  profsąjunginės veiklos esmei.

Vadinasi, eilinį kartą vadovai, vadovėliai, kurie tiesiog nori tapti įžymūs, reikšmingi, nepagalvoja, kad vis dėlto profesinė sąjunga yra atstovavimas darbo žmogui, samdomam asmeniui.

Kitas dalykas, su kuriuo susidūriau neseniai, yra tas, kad dažnai, vaizdingai sakant, kalami prie kryžiaus profesinių sąjungų centrai – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija,  „Solidarumas“, Darbo federacija,  - nes, pasak kai kurių veikėjų, jie „nedirba“. O kuriami nauji centrai. Ar jie reikalingi?..

Man teko girdėti vienos profesinės sąjungos pirmininkę skundžiantis, kad štai jos nepriima į Trišalę tarybą. Įsivaizduokim, kuo virstų Trišalė taryba, jei kiekviena pirminė organizacija ar šaka taptų jos visateise nare? Toje taryboje tada būtų bene koks šimtas įvairių nedidelių profesinių sąjungėlių, o gal tik vienas ar du darbdavių atstovai. Išeitų ne posėdis, o vos ne suvažiavimas.

Be to, tokia įvairių nuomonių turinčių žmonių masė tikrai neišspręstų rimtų problemų. Šiuo atžvilgiu esu kategoriškas: jau yra trys profesinių sąjungų centrai ir gana. Dar geriau būtų, jei Lietuvoje turėtume tik vieną stiprų centrą, kuris jungtų visus profsąjunginius judėjimus, kuriame galima būtų prasmingai diskutuoti bei deleguoti savo lūkesčius ar pageidavimus į aukštesnę svarstymų pakopą ir rimčiausius klausimus nagrinėti valstybės mastu.

Pavyzdžiui, spręsti, ar reikia streikuoti, ar kitaip spausti Vyriausybę, ar tiesiog stiprinti lobizmo atramas Seime ir panašiai. Kita vertus, manau, profesinė sąjunga neturėtų mėginti stumti geriausių lyderių į Seimą, o stengtis ten deleguoti kitus savo narius, kurie gebėtų tinkamai atstovauti profesinėms sąjungoms. Juk, netekdama geriausių lyderių, profesinė sąjunga silpnėja.

Taigi, manau, jokia profesinė sąjunga neturi siekti „užgrobti“ valdžią – tiesiogiai dalyvauti, sakysime, Seimo rinkimuose“,- mano  veiklios ir sparčiai augančios LPSK šakinės profsąjungos vadovas  A.Posochovas.

Tame pačiame interviu, pavadaintame "Vyksta naujos žvalgytuvės", A.Posochovas polemizuoja, reiškia nuomone kitais aktualiais profsąjungų klausimais, pasakoja apie naujus savo šakos bandymus plėsti paslaugų sferoje "profsąjungų sferą"- viešbučių ūkio ir kt. kryptimis.

<< atgal


Parašykite komentarą:
Vardas: El. paštas:
<< atgal
© 2004, Lietuvos Paslaugų Sferos Darbuotojų Profesinė SąjungaPalaikymas: Informaciniu Technologiju Asistavimo Centras