Jasinskio g. 9 - 106
LT - 01111 Vilnius
Tel. : (8 5) 2498575
info@lpsdps.com

2024-07-20
Naujienos<< atgalBibliotekininkų atlyginimai - tik tolimoje perspektyvoje?

2008-02-04

Sausio 31 dieną Marijampolėje vykusiame Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LDB) suvažiavime svečių teisėmis dalyvavo  Paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos  (LPSDPS) pirmininkas Aleksandras Posochovas, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos komiteto narės  Renata Grušnienė, Eglė Kisielienė, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos profsąjungos pirmininkė Rasa Matulevičienė.


Sveikinimo kalbas tarė Lietuvos politikai - Prezidentūros, Seimo bei Kultūros ministerijos atstovai. Nors visi apgailestavo dėl per mažų bibliotekininkų atlyginimų, tačiau pripažino, kad  šią problemą išspręsti bus įmanoma tik tolimoje perspektyvoje.

Publikuojame R.Grušnienės ir R.Matulevičienės įspūdžius iš suvažiavimo.

Guodžia tai, pasakoja profsąjungininkės R.Grušnienė ir R.Matulevičienė, kad politikai pagaliau savo pasisakymuose pripažino, jog dabar opiausia problema – bibliotekininkų darbo užmokestis. Jie teigiamai vertino bibliotekininkų darbus, jų reikšmę mūsų visuomenėje. Buvo apdovanoti įvairių bibliotekų vadovaujantys darbuotojai.

Prezidentūros atstovė perdavė Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo kalbą, kurioje jis pabrėžė bibliotekininkų profesijos svarbą švietimo ir kultūros srityje. Bibliotekininkai išskirti kaip aukštą informacinį išsilavinimą ir profesionalų gebėjimą skleisti informaciją turintys vietos bendruomenės mokytojai. Jie atlieką svarbų vaidmenį atveriant žmonėms galimybes mokytis ir tobulėti.

Kultūros ministras Jonas Jučas informavo, kad 2008 m. metams Kultūros ministerija gavo 9 mln. litų ir tai yra 47 proc. daugiau nei gauta pernai. Didžioji dalis lėšų skirta infrastruktūrai, “įsibėgėjusiai” bibliotekų modernizacijos ir renovacijos programai.

Ministras pažymėjo, kad 1999-2006 m. atlyginimai nebuvo keliami, ta proga net papriekaištavo bibliotekininkams (taigi ir jų profsąjungoms - red. pastaba), kad šie esą atlyginimų klausimą kėlė nepakankamai dažnai.

Ministras pasigyrė esąs vienintelis ministras, pakėlęs bibliotekininkų atlyginimus 20 ir 11, 3 proc. Jis pažymėjo, kad daugiau dėmesio bus skiriama bibliotekininkų kvalifikacijoms kelti ir atestavimo nuostatams rengti.

Kaip didžiausią laimėjimą J.Jučas paminėjo Vyriausybės sudarytą darbo grupę, kuri rengs ilgalaikę kultūros darbuotojų atlyginimų kėlimo programą.

Kadangi, tokios darbo grupės sukūrimą inspiravo profesinės sąjungos, profsąjungininkai pasirengę spausti valdžią, kad ši grupė dirbtų rezultatyviai ir priimtų tikrai gerų sprendimų.

Ministro Pirmininko patarėjas Faustas Latėnas, pasakoja profsąjungininkės, turėdamas galvoje, už kokius atlyginimus dirbame, pavadino mus, bibliotekininkus, misionieriais. Patarėjas - už tai, kad atlyginimai būtų keliami pirmiausia bibliotekininkams ir muziejininkams, t.y. tų kultūros darbuotojų grupių atstovams, kurie neturi kitų galimybių užsidirbti (kaip, pvz., teatralai, muzikantai).

Kultūros ministerijos sekretorius Rolandas Kvietkauskas kalbėjo apie bibliotekų politiką, programas, projektus bibliotekininkystės srityje. Numatytos investicijos į bibliotekų modernizavimą padidėjo net 236 procentais.

Kaip tam tikras 2008 metų veiklos siekiamybes R.Kvietkauskas minėjos kvalifikacijų plėtros programą, atestavimo nuostatus, ilgalaikio kultūros darbuotojų atlyginimų kėlimo programą, inovacijų bibliotekose programą.

Kada tiek daug lėšų skiriama įvairioms programoms ir projektams, ar nebūtų galima, klausia profsąjungininkai, sumažinti jų kiekį, ir iš sutaupytų lėšų pakelti atlyginimus šiuo metu faktiškai prie skurdo ribos atsidūrusiems bibliotekininkams?

LBD pirmininkė Vida Garunkštytė, aptarusi visas opias problemas, teigiamai vertino profesinių sąjungų kūrimąsi. Kaip tik jos turi būti pagrindinė jėga, kovojanti dėl atlyginimų kilimo.

Galime pasidžiaugti, kad suvažiavime patvirtinti LBD reikalavimai šį kartą sutapo su profesinių sąjungų reikalavimais - pakelti bibliotekininkų atlyginimus iki vidutinio darbo užmokesčio bei keisti darbo apmokėjimo sistemą įvedant kvalifikacines kategorijas.

Politikai į suvažiavimą atvyko pasirengę diskutuoti apie darbuotojų užmokesčio problemą kaip apie prioritetinę. Deja, jie kartojo dabartinės Vyriausybės nuostatą, kad šią “prioritetinę” problemą išspręsti bus įmanoma tik tolimoje perspektyvoje.

Profsąjungininkams šiek tiek apmaudu, kad, turint galvoje problemų aštrumą, LBD suvažiavimas vyko gan vangiai, formaliai ir skubant atlikti būtiniausias rinkimines procedūras. Pristigo laiko, o gal net valios, diskusijoms ir problemoms kelti. Žinoma, tai priekaištas ne tik organizatoriams, o ir delegatams, kurie tylėjo ir nedrįso diskutuoti.

<< atgal


Parašykite komentarą:
Vardas: El. paštas:
<< atgal
© 2004, Lietuvos Paslaugų Sferos Darbuotojų Profesinė SąjungaPalaikymas: Informaciniu Technologiju Asistavimo Centras