Jasinskio g. 9 - 106
LT - 01111 Vilnius
Tel. : (8 5) 2498575
info@lpsdps.com

2022-05-01
NaujienosBibliotekininkai susitiko su kultūros ministru

2007-11-21

Lapkričio 15 d. Seime įvyko bibliotekininkų profesinių sąjungų atstovų susitikimas su Liberalų sąjūdžio frakcija, kuriame dalyvavo frakcijos Seimo nariai: V.Grubliauskas, D. Teišerskytė, E. Masiulis, G. Steponavičius, o taip pat Kultūros ministras J. Jučas ir kiti ministerijos atstovai.

Profsąjungininkams susitikime atstovavo Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos atstovai A.Posochovas, R. Matulevičienė, R. Grušnienė.


Po susitikimo Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos kultūros sektoriaus pirmininkė R.Grušnienė pasakojo:

"Deja, padedant Seimo nariams bei mūsų darbo grupės atstovams spaudžiant ministrą, kol kas didelių vilčių neišgirdome, tačiau aptarėme visų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, kuri neleistų didinti atlyginimų atskiroms profesinėms grupėms.

Taip pat išgirdome apie ruošiamus kvalifikacinius bibliotekų darbuotojų nuostatus. Buvo iškelta būtinybė ministerijai paruošti ilgalaikę kultūros darbuotojų finansavimo programą, nurodant konkrečias datas.

Kad nenutrūktų veikla su frakcijomis, nutarta maždaug kartą per mėnesį susitikti ir aptarti nuveiktą darbą, kad įstatymai nestrigtų, artimiausiu metu į panašaus pobūdžio susitikimą pakviesti ne tik kultūros, bet visų trijų su atlyginimų sistema susijusių ministerijų atstovus (kultūros, finansų bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijas).

Ministras paaiškino, kad sumažėjus etatams, įstaigų atlyginimų biudžetas nemažinamas, o įstaigų vadovai šias lėšas gali panaudoti našesnį darbą atliekančių darbuotojų atlyginimų kėlimui. Taip pat buvo pažymėta būtinybė tęsti socialinį dialogą su socialiniais partneriais."

<< atgal


Parašykite komentarą:
Vardas: El. paštas:
<< atgal
© 2004, Lietuvos Paslaugų Sferos Darbuotojų Profesinė SąjungaPalaikymas: Informaciniu Technologiju Asistavimo Centras